Parabanki w Polsce a regulacje prawne

Trudno jednoznacznie definiować termin parabank. Najprostszym wyjaśnieniem jest uznanie parabanków za instytucje, które świadczą usługi analogiczne do bankowych lecz nie działają w oparciu o prawo bankowe. Wówczas należy do nich zaliczyć kasy spółdzielczo-oszczędnościowe, firmy pożyczkowe czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeśli jednak dodamy, iż jednostki parabankowe nie podlegają również kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, wówczas SKOK-i nie będą mieściły się w powyższej definicji. Firmy pożyczkowe reprezentujące sektor pozabankowy w istocie wykonują czynności podobne do tych realizowanych przez banki choć zamyka się to jedynie na udzielaniu zobowiązań finansowych. Natomiast nie przyjmują depozytów i nie oferują lokat.

Parabanki w Polsce a regulacje prawne

Firmy pożyczkowe, które oczywiście funkcjonują w strefie niebankowej (shadow banking) świadczą podobnie jak banki usługi finansowe polegające na oferowaniu pożyczek. Nie działają w oparciu o ustawę Prawo bankowe oraz nie podlegają kontroli KNF. Czy można mówić o całkowitej ich samowoli w kwestii transakcji płatniczych? Nie do końca. Po pierwsze udzielając zobowiązań finansowych podlegają ustawie o kredycie konsumenckim. Jeśli dojdzie do naruszenia litery prawa, dana firma zostanie ukarana grzywną lub zmuszona do zawieszenia swojej działalności. Po drugie, źródłem finansowania transakcji płatniczych jest kapitał własny danej instytucji. W odróżnieniu od banków, te nie gromadzą depozytów i nie proponują lokat, które w formie pożyczek będą udzielane konsumentom. Po trzecie, od 2018 roku prowadzony jest rejestr firm pożyczkowych. Nie jest to bezpośrednia kontrola nad ów jednostkami parabankowymi lecz spis taki może nadzorować KNF.

Młotek sędziowski
Parabanki nie podlegają ustawie Prawo bankowe
Czy pożyczki pozabankowe stanowią jakiekolwiek zagrożenie?

Odpowiedź brzmi nie. Celowość istnienia firm pożyczkowych nie ulega żadnej dyskusji. W przeciwnym razie, osoby nie mogące uzyskać kredytu bankowego zostałby zepchnięte na margines rynku usług finansowych. Jest to dla nich szansa na otrzymanie środków do życia. Z drugiej strony zawsze istnieje ryzyko nieuregulowania danego zobowiązania w terminie a tym samym pogłębienia się zadłużenia, choć obecnie firmy pożyczkowe weryfikują zdolność kredytową potencjalnych klientów. Zależy to jednak tylko od samego pożyczkobiorcy. Jeśli zaciągnie pożyczkę na spłatę zadłużenia, co jest kompletnie nie trafionym pomysłem, popadnie w jeszcze większe długi. Natomiast produkty, które oferują firmy pozabankowe powinny być w głównej mierzy wykorzystane na bieżące wydatki.