Badanie zdolności kredytowej

Ustawa o kredycie konsumenckim z maja roku 2011 informuje, iż każdy kredytodawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany do oceny ryzyka kredytowego, jakie poniesie w związku z udzieleniem zobowiązania finansowego. By dokonać ów oceny należy zbadać zdolność danego konsumenta do uregulowania zaciągniętego kredytu w terminie. Okres kredytowania ustalany jest oczywiście wraz z wnioskodawcą. istnieją oczywiście możliwości czasowego zawieszenia spłaty zobowiązania lecz wszystkie warunki tej operacji muszą zostać jasno sprecyzowane w umowie kredytowej.
Ocena ryzyka kredytowego pozwala na uniknięcie sytuacji, w której pożyczkobiorca nie ureguluje swojego długu wobec wierzyciela. Banki, które są solidnymi instytucjami finansowymi, które kładą szczególny nacisk na swój wizerunek, analizują każdy czynnik mogący wpłynąć na brak zwrotu należności ze strony klienta. W wyniku tego drogą do uzyskania gotówki bywa czasem bardzo kręta.

Badanie zdolności kredytowej

Zbliżenie na pieniądzeZdolność kredytowa jest możliwością danego konsumenta do spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami oraz innymi kosztami jego obsługi. To podstawa do oceny ryzyka kredytowego, którego pożyczkodawca stara się uniknąć. W bankach ma to szczególnie istotne znaczenie, bowiem wszelkie transakcje pieniężne realizowane są z środków powierzonych tym instytucjom przez klientów, czyli lokat. Jakiekolwiek podważenie wiarygodności banku może skutkować utratą osób pragnących powierzyć mu swoje oszczędności. Firmy pożyczkowe wprawdzie korzystają z kapitału własnego finansując świadczone pożyczki lecz również weryfikują zdolność kredytową potencjalnych klientów. Dlatego pozabankowe pożyczki bez zdolności kredytowej byłby niezbyt mądrym posunięciem. Gdy kredytowa nie ma żadnej gwarancji spłaty długu, nielogicznym byłby oferowanie chwilówek.

Jak bada się zdolność kredytową

Analiza zdolności do spłaty zobowiązania odbywa się na podstawie kilku czynników, najważniejszymi są:

  • wysokość oraz źródło dochodów pożyczkobiorcy
  • historia kredytowa w bazach gospodarczych
  • liczba i wysokość aktualnie spłacanych innych zobowiązań finansowych
  • ewentualne posiadanie zabezpieczenia
  • stałe miesięczne wydatki
  • liczba członków rodziny
  • wiek, wykształcenie

Rożnica pomiędzy bankami a firmami pożyczkowymi to przede wszystkim brak konieczności dostarczania zaświadczeń o dochodach w przypadku tych drugich. Ponadto w większości przypadków nie jest także wymagane przedłożenie innych dokumentów jak choćby umowa o pracę, dzieło czy wyciąg z konta. Dlatego często określa się popularne chwilówki jako pożyczki bez zdolności, choć są to zobowiązania finansowe bez zaświadczeń.